Foto: Kees Jak

Succesvolle leienactie op Koningsdag

Het bestuur van ’t Reghthuys kijkt met grote dankbaarheid terug op Koningsdag. In één dag werd meer dan 10.000 euro opgehaald voor de renovatie van het dak.

Koop een lei, stond er op het spandoek dat aan ’t Reghthuys was gehangen. Voor een tientje kon iedere volwassene een nieuwe lei (een soort dakpan) voor op het nieuwe dak sponsoren – voor kinderen kostte het 5 euro. Op de achterkant kon een boodschap worden geschreven, die in de toekomst door de nieuwe inwoners van Westzaan gelezen kan worden.

Bezoekers van de vrijmarkt maakten daar veel gebruik van. Namen en geboortedata van kinderen werden genoteerd, maar ook bruidsparen memoreerden dat zij er ooit getrouwd waren. Kinderen maakten tekeningen, volwassenen bedachten een mooie spreuk of gedicht over Westzaan. De toekomstige inwoners van Westzaan die het dak moeten repareren en de leien van het dak zullen halen, zullen verrast worden met deze boodschappen uit het verleden.

De leien zijn nog lang niet op en er is nog veel meer geld nodig om de renovatie van het dak te betalen. Wie alsnog een lei wil sponsoren en een boodschap erop wil schrijven kan HIER een formulier invullen.

Op 3 juni organiseert ’t Reghthuys het volgende restauratiefeestje. Dan zal het nieuwe timpaan boven de voordeur worden geplaatst. Van 16.00 tot 19.00 heffen wij het glas met alle mensen die financieel hebben bijgedragen aan de renovatie. Zo willen wij hen bedanken voor hun bijdragen. Op deze middag liggen er ook weer leien klaar om te sponsoren en te beschrijven.

Foto: Kees Jak