Eerdere restauraties

In 1990 kocht de stichting het gebouw voor één gulden van de gemeente Zaanstad met de intentie het gebouw te restaureren en in goede staat te houden. Van 1990 tot 1996 werd ’t Reghthuys gerestaureerd en werden alle vertrekken in oude luister hersteld. Het dak en de toren zijn niet meegenomen in het eerste traject omdat dit niet direct noodzakelijk was. Met wat extra voorzieningen werd een tweede torenval voorkomen, mede gezien het feit dat de financiële middelen op dat moment ontbraken.

In 2014 zijn ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd. De dakbedekking is vernieuwd en ten behoeve van de uitvoering van eventuele werkzaamheden op het dak zijn moderne veiligheidsvoorzieningen aangebracht die aan de ARBO-eisen voldoen. Het fronton is volledig gerestaureerd, de omlijsting is grotendeels vervangen. Het houtsnijwerk van de timpaan (vulling van het fronton) was ernstig aangetast en is hersteld. Tevens is het buitenschilderwerk, met uitzondering van de toren, uitgevoerd.

In 2015 is de toren gerestaureerd. De ondersteuning was in zeer slechte staat en gedeeltelijk verzakt. Dit is voorlopig ondervangen, maar behoeft ook de komende jaren aandacht. Bij het schilderen van de koepel kwam bij onderzoek een andere kleur te voorschijn. Deze is als origineel aangemerkt en heeft een geoxideerde koperkleur. De versieringen op de koepel bestaande uit festoenen en twee zogenaamde lictorenbundels staan weer te pronken.

Het torenuurwerk en de wijzerplaten zijn geheel vervangen. De aansturende electrische moederklok had het ook begeven. Het geheel wordt nu electronisch aangestuurd. De financiele middelen voor deze werkzaamheden waren niet voorhanden. Een gehouden loterij met als hoofdprijs een prachtig schilderij van de hand van Hans Borghouts en daarnaast vele prijzen beschikbaar gesteld door Westzaanse bedrijven bood uitkomst.

De komende jaren behoeft de ondersteuning van de koepel op de balklaag van de zoldervloer nog aandacht. Ook zal onderhoud aan het metselwerk van de buitengevel en de loodbekleding van de toren aandacht vergen.