Exploitatie

’t Reght Huys is door zijn aantrekkelijke bouwstijl en zijnde een rijksmonument, uitermate geschikt voor het houden van bijeenkomsten met een representatief karakter. De status van Monument brengt met zich mee dat veel zorg en aandacht nodig is om de monumentale waarden, zowel in- als uitwendig in stand te houden.

Belangrijke bronnen van inkomsten zijn onder andere:
– Bijdragen van Donateurs en Vrienden.
– Verhuur voor huwelijksplechtigheden
– Verhuur voor vergaderingen/seminars etc. van verenigingen, bedrijven en overheden
– Incidentele schenkingen.
– Subsidies

Belangrijke kostenposten zijn:
– Onderhoud
– Erfpachtcanon
– Energie. (water, gas en elektra)
– Beveiliging
– Verzekeringen