Doelstelling

De Stichting heeft onder andere ten doel: Het restaureren en het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat houden van het voormalige raadhuis van Westzaan, daarvoor ’t Reght Huys. Tevens streeft de Stichting na¬†’t Reght Huys als gebouw met een openbare functie voor de Westzaanse en regionale bevolking te behouden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk

 

Comments are closed.