Interieur overig

INDELING VAN DE BEGANE GROND

De indeling van de begane grond wijkt slechts weinig af van de vroegere indeling.

De wanden die van Noord naar Zuid lopen, rusten op de oorspronkelijke plaats, van de andere wanden is met zekerheid de wand tussen de IJkkamer en het trappenhuis origineel. Waar zich nu, ten behoeve van de bruidjes en hun aanhang de “optuthoek” bevindt, was vroeger het turfhok. Daarachter, dat wil zeggen waar zich nu de keuken en de toiletten bevinden, was een kantoortje voor de ijkmeesters.

De huidige keuken is in “Zaans blauw” geschilderd (treffen we overigens in heel Noord-Holland en Friesland aan), de toilet groep is in “Bentheimer” tinten afgewerkt.

INDELING VAN DE BOVENVERDIEPING

De indeling van de bovenverdieping is sinds de bouw onaangetast gebleven.

De spiegel in het trapportaal is uit de tweede helft van de negentiende eeuw (te herkennen aan de enigszins overdadige “neo stijl”) en is afkomstig uit een bekend Zaandams huis, “Het huis de Cardinalen”.

Recht tegenover de spiegel (boven kapstok) hangt een werkje dat vervaardigd is als herinnering aan de festiviteiten van 1913, waarbij de bevrijding van de Franse overheersing (dan 100 jaar geleden) werd gevierd.

Boven de deur naar de burgemeesterskamer hangt het bord dat ons herinnert aan de eerste IJK (1783), naast bekende Westzaanse namen zoals Willem Bruygom Tip, vinden we ook de namen van enkele genodigden vanuit de omliggende dorpen, interessant is hier de verdeling van de macht: 3 Westzaners, 2 West-Zaandammers, 1 Koger, 1 Wormerveerder en 1 Zaandijker!

Deze verhouding hebben geleid tot veel onenigheid in het Bannebestuur, Westzaan was oververtegenwoordigd; bovendien woonde de schout ook nog (vanaf 1650) in Westzaan.

Links van de deur het schilderij dat ons mevrouw Aagje IJff toont, rechts van de deur voorts haar man Jacobus van Waert, een der laatste heelmeesters die in het dorp hebben gewoond en waar naar ook een straat is genoemd (overleden in 1881).

TRAPPENHUIS

Het trappenhuis is wederom in Lodewijk XVI stijl, de trap met gesneden leuning is van eikenhout en is origineel. Halverwege de trapopgang het bord van de dorpsomroeper dat tot in onze eeuw (ca. 1930) werd gebruikt en een lamp van het zogenaamde kaarstype (de wind heeft geen vat op de vlam), voorts een oude kaart van de gemeente Westzaan (na 1816)

BURGEMEESTERSKAMER

De burgemeesterskamer werd ook in vroeger tijden voor besprekingen met burgers gebruikt. Van belang zijn hier het plafond (vermoedelijk uit papier-maché vervaardigd) en de schilderijen.

Deze twee kleine schilderijen in de noord-oosthoek zijn de beeltenissen van H.C. Hooft-Hasselaar en zijn vrouw. Deze man zou de opvolger van Teunis Slagter worden, maar dat stuitte op weerstand bij mensen zoals Tip, omdat men het vervelend vond dat hij uit Den Haag kwam. Hij was meester in de rechten en dat gaf hem uiteindelijk een voorsprong, uiteindelijk werd hij, na twee jaar touwtrekken in 1852 officieel benoemd, terwijl hij de functie feitelijk al twee jaar bezette, zijn burgemeesterschap duurde tot 1867.

Aardig is nog wel te vermelden dat Hooft naderhand toch aanzien verwierf en alom gewaardeerd werd. Het ovale schilderij is de beeltenis van Teunis Slagter, wethouder vanaf 1803 en burgemeester van 1817 tot 1850.

Hij had veel nevenfuncties, (was bijvoorbeeld ook notaris) en dat kon na de gemeentewet van 1850 niet langer meer getolereerd worden, vandaar dat Hooft-Hasselaar benoemd moest worden. Het grote rechthoekige schilderij is de beeltenis van Cornelis Buys, wethouder en houthandelaar, wiens stoel (neo stijl genaamd “pompadoer”) ook in de kamer staat.

De tafel en de bijbehorende stoelen zijn een schenking van het Amsterdams Energie Museum.

De laatste vier burgemeesters van Westzaan zijn:

* N. Vijlbrief (1951-1955)

* R. van Zinderen Bakker (1955-1960)

* P.B.J. Reeling Brouwer (1961-1969)

* F. Verstegen (1969-1972)