Doelstelling

De Stichting heeft onder andere ten doel: Het restaureren en het zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat houden van het voormalige raadhuis van Westzaan, daarvoor ’t Reght Huys. Tevens streeft de Stichting na ’t Reght Huys als gebouw met een openbare functie voor de Westzaanse en regionale bevolking te behouden.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.