Bestuur

Samenstelling van het Bestuur:

Joke Smit – voorzitter

Sible Andringa – secretaris

Ria Koekebier – penningmeester

Justin van ’t Veer –bestuurslid onderhoud

Paul Greven – bestuurslid onderhoud

Saskia Voorbach – bestuurslid evenementen