Nieuwe huurder in het Reghthuys.

De Reght Huys Sociëteit, organiseert netwerk bijeenkomsten voor actieve ondernemers
(met name ZZP-ers en/of kleine MKB bedrijven) in de regio, met als doel deze ondernemers
bekend te maken met elkaars kennis en kunde.
De Reght Huys Sociëteit organiseert hiertoe periodiek bijeenkomsten in het luisterrijke
Reght Huys te Westzaan.
Voor deze bijeenkomsten zullen wisselende gezelschappen worden uitgenodigd van
maximaal 20 personen, waarbij diversiteit in branches van de deelnemers een belangrijk
onderdeel vormen voor de keuze van uitnodigen.
Tijdens deze netwerkavond, waarbij de basis wordt gevormd door een 4-gangen diner, krijgt
iedere deelnemer de gelegenheid zichzelf en zijn activiteiten voor te stellen en zal er tussen
de diverse gangen van het diner een roulatie systeem bestaan, zodat er optimaal gebruik
kan worden gemaakt van de mogelijkheid om contacten te leggen.
De Reght Huys Sociëteit is geen vereniging en rekent dan ook geen contributie. De kosten
van het diner kunnen enigszins fluctueren, mede door het seizoen.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.