Nieuwe bestuursleden bij de Stichting ‘t Reghthuys Banne Westzaan

Sinds een paar maanden zijn Gerbrand Kruijver en Karin Kruijver actief betrokken bij onze Stichting. Gerbrand als penningmeester en vervangt hiermee Ton Nieuwendijk. Karin neemt grotendeels op termijn de werkzaamheden over van Henk Jongewaard.

Gerbrand en Karin wonen als het ware onder de ‘rook” van het Reghthuys. Hierdoor voelden zij zich al betrokken bij het Reghthuys en nu zij daadwerkelijk deel uitmaken van het bestuur zal dat volgens hen alleen maar toenemen. Gerbrand en Karin wonen in een monumentaal woonhuis en zijn daardoor op de hoogte van de “lusten en lasten” van monumenten. Gerbrand heeft veel kennis van financiën en is eigenaar van een administratiekantoor in Westzaan. Het bestuur is erg tevreden dat het penningmeesterschap hierdoor op professionele wijze kan worden voortgezet. Karin is werkzaam bij het historisch museum Honig Breethuis en neemt zo haar ervaring mee voor het Reghthuys. Het bestuur heet ze dan ook van harte welkom en is erg blij met deze versterking.

Gerbrand en Karin

Bookmark the permalink.

Comments are closed.